Stress en burn-out

Stress en Burn-out

Overbelasting en burn-out ontstaan wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast niet in orde is. Dan ontstaat het gevoel het werk niet meer aan te kunnen. Zonder deskundige begeleiding, kan dit uiteindelijk een langdurige kwestie worden.

Klinische studies laten zien dat tussen de 50 en 75% van alle klachten samenhangen met stress en dat stress een grotere risicofactor voor overlijden is dan het gebruik van tabak.

Coaching op herstel van functioneren

Tijd en rust zijn nodig, maar wanneer er sprake is van (dreigend) verminderde inzetbaarheid richt ik mij tijdens de behandeling ook op reactivering en werkhervatting om het einddoel te bereiken: herstel van functioneren en (weer) met voldoening kunnen meedoen in de maatschappij.

Maak een afspraak

Psychische klachten op het werk

Uit onderzoek is gebleken dat bij psychische klachten betrokkenheid van de werkgever bij het behandeltraject leidt tot versneld herstel van functioneren. Ik bied deze mogelijkheid. Tijdens de behandeling vindt er een driegesprek plaats. Tijdens dit driegesprek bespreken we welke verbeteringen er al zichtbaar zijn en op welke punten aanscherping nodig is. Belangrijk hierin is dat alle partijen hierin een bijdrage leveren, zowel de cliënt, de counselor als ook de leidinggevende.

Wat kun je zelf doen tegen werkdruk?

  • Neem voldoende pauzes, ook als het lijkt dat daar geen tijd voor is.
  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden.
  • Durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven.
  • Beperk overwerk zoveel mogelijk; bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen.
  • Vraag om hulp; collega’s en leidinggevenden zullen niet snel zien dat de werkdruk hoog is.
  • Luister naar jouw eigen lichaam.

Maar wat als je al overwerkt bent, of in een burn-out zit?

Je hebt misschien een gevoel van uitzichtloosheid. Energie heb je niet meer: je staat moe op en gaat moe naar bed en voelt je emotioneel uitgeput. Het wordt steeds lastiger om dit gevoel toe te laten omdat je erdoor in paniek kunt raken en bang bent voor de neerwaartse spiraal. Je vermant je telkens weer, ontkent je emoties en kunt jezelf niet meer voelen. Zoek hulp en maak een afspraak!

Neem contact op
Voor meer informatie over werkdruk leer verder op Arboportaal.nl