Informatie Privacy

Informatie met betrekking tot uw privacy Durf & Zijn Coaching en Loopbaanadvies

Omgaan met persoonsgegevens

Als u gebruik gaat maken van mijn diensten, dan zal ik naar uw persoonsgegevens vragen. Deze gegevens zijn meestal beperkt en eenvoudig van aard, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en email adres, die zullen worden gebruikt om een behandelovereenkomst op te stellen en om facturen te adresseren. Ook kunnen er echter met het oog op een zo goed mogelijke dienstverlening meer persoonlijke gegevens van u in een persoonlijk dossier opgenomen worden, zoals een door u opgesteld ontwikkelplan, eventuele vragenlijsten en een Curriculum Vitae (CV). Deze gegevens verstrekt u zelf. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor mijn dienstverlening aan u. Het delen van gegevens met andere dienstverleners en/of werkgevers gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

Ter bescherming van uw privacy ben ik wettelijk verplicht te voorkomen dat uw gegevens bij meer mensen bekend worden dan in het kader van de dienstverlening wenselijk of noodzakelijk is. U mag erop vertrouwen dat Durf & Zijn zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

In verband met de wettelijk verplichte bewaartermijn zal ik uw dossier 7 jaar bewaren.

Uw rechten

  • recht op informatie;
  • recht van bezwaar tegen opname van uw persoonsgegevens;
  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht op een afschrift van uw persoonsgegevens;
  • recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • recht op kennisneming en toestemming van het opvragen en verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Akkoordverklaring verwerking van uw persoonsgegevens

Akkoordverklaring *

Adresgegevens

Durf & Zijn Coaching & Loopbaanadvies

Diamant 47

2719 RZ Zoetermeer

Telefoon: 06 – 30 28 30 00

E-mail: liesbeth.vermeij@durf-en-zijn.nl

www.durf-en-zijn.nl