Wat levert het op


Bij coaching en counseling is het voeren van gesprekken een belangrijk instrument. De coach/counselor luistert en vraagt door naar jouw dilemma of probleem.

Hierbij is het belangrijk om voor ogen te houden dat wat niet gevoeld wordt ook niet kan genezen. Wanneer je bereid bent om terug te gaan naar waar de pijn ontstaan is, ontstaat er een nieuw perspectief. Dat is niet bij voorbaat een gemakkelijke weg, maar ik begeleid en ondersteun je, zodat je het niet alleen hoeft te doen.

Naast het goede gesprek is er feitelijk sprake van een mini-leertraject. Het gaat daarin om het verhelderen van de vraag en het krijgen van inzicht. Verandering vraagt echter ook om het toepassen van inzichten en gedrag of vaardigheden in de praktijk.

Het traject is pas klaar als het nieuwe inzicht, de vaardigheid, gedrag of ontwikkeling is verankerd en eigen gemaakt.