Inspiratie

Helaas niet van mijzelf, maar ik deel ze graag omdat ze mij inspireren…… 


“Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt” Augustinus

“Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren,
en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?” Jan Emmens

“Meester worden van je eigen leven, betekent niet dat je leven gaat zoals jij wilt, maar dat je leert inzien wat het leven met je voorheeft”. Patty Harpenau 

“Soms is het tijd voor vertrek zonder je bestemming te kennen”. Tenessee Williams

“Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei of een stap terug naar veiligheid”. Abraham Maslow

Het leven is als een bos;
rechtdoor kan nooit. Oleg Popov

“Niet wat we bezitten, maar wat ons blij maakt, bepaalt onze overvloed”. Auteur onbekend

“Het is vele malen effectiever om het gewenste te bevrijden, dan het ongewenste te bestrijden. Tineke Liefhebber

“Noem het geen onzekerheid; noem het een wonder.
“Noem het geen onveiligheid; noem het vrijheid”.  Osho

“Om ons te bevrijden, moeten we eerst begrijpen wat ons gevangen houdt”. Hajo Banzhaf

“Wellicht komt alle moed voort uit één ware moed;
de moed om hoe dan ook jezelf te vertrouwen.
De moed om niet te twijfelen aan jezelf, aan wie je bent.
Dat is waardigheid” Marcel Derkse

Vertrouwen = betrouwbaarheid + intimiteit + geloofwaardigheid / eigenbelang
(David Maister)

“Als ik alleen maar word zoals anderen mij denken,
dan zal ik vroeg of laat moeten constateren
dat ik niet meer weet wie ik ben…” Hein Stufkens