Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies NL leert door

Hoe werkt Nederland?


Gratis Ontwikkeladvies NL leert door

Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Herkenbaar? Dan is het gratis loopbaanadvies van NL leert door interessant voor jou. In het ontwikkeladvies wordt gewerkt met een arbeidsmarktscan. Zo krijg je inzicht in jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op jouw ervaring en wensen.

Gratis scholingstrajecten

Vanaf het najaar 2020 is het ook mogelijk om een gratis (online) scholingstraject te volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Dit is een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider. Je hoeft dus geen geld voor te schieten.

Voor wie is het?

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Maak je als ondernemer gebruik van NOW 2.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door en voldoe hiermee aan de NOW 2.0-inspanningsverplichting om scholing te stimuleren.

Lees verder op de website van Hoe werkt Nederland>>

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?

Het werkt heel eenvoudig!

  1. Neem telefonisch contact met mij op tel. 06-30283000
  2. Of meld je aan via de website van Noloc
  3. Ik vraag subsidie aan voor jouw traject en regel de administratie

Hoe werkt het precies?

In 4 online gesprekken, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en eventuele zorgen ten aanzien van werk aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen ons beiden. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. En je ontdekt waar jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden.

Doel van het Ontwikkeladvies

Het doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos ontwikkeladviestrajecten aan te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken van en in betekenende mate vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktscan

Een (digitaal af te nemen gevalideerde) arbeidsmarktscan maakt verplicht deel uit van de nieuwe regeling. De arbeidsmarktscan wordt door jou voorafgaand aan het eerste gesprek ingevuld en je deelt de rapportage met mij zodat we die samen kunnen doornemen. Ik koop de arbeidsmarktscan als loopbaanadviseur extern voor jou in.

Het doel van de arbeidsmarktscan is dat je op basis van jouw kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennismaakt met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan brengt jouw arbeidsmarktpositie in kaart en bij de situatieschets helpt het je om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

Wat verwacht de subsidieverstrekker van jou?

  • Bij aanvang van het traject vul je een vragenlijst (zgn. nulmeting) in over uw huidige werk en loopbaan;
  • Je maakt met hulp van de loopbaanadviseur een persoonlijk ontwikkelplan en een verslag van de gesprekken;
  • Je geeft schriftelijk toestemming dat het Ministerie van SZW via het onderzoeksbureau Regioplan jou mag benaderen met een vragenlijst;
  • Ter controle van je deelname en de uitvoering van het Ontwikkeladvies onderteken je  een toestemmingsverklaring en prestatieverklaring.

Wat neem je mee?

  • een kopie van uw geldige ID-bewijs
  • de ingevulde Toestemmingsverklaring
  • jouw curriculum vitae

De ingevulde Prestatieverklaring Ontwikkeladvies, het ondertekende Ontwikkelplan en ondertekende Gespreksverslag neem je mee naar het laatste gesprek.