Ontwikkeladvies 45-plussers

Subsidieregeling voor werkende vijfenveertigplussers


Doelgroepen Durf & Zijn Ontwikkeladvies 45-plussers

Ik richt mij in eerste instantie op de doelgroepen: administratief en secretarieel personeel, managementassistenten en gemeenteambtenaren werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken. Maar heb inmiddels ook ervaring met ontwikkeladvies voor ambulancepersoneel.

Toelichting op de subsidieregeling Ontwikkeladvies

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, onder de naam Ontwikkeladvies.

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW en stelt een bedrag van 600 euro beschikbaar die door een erkend loopbaanadviseur voor u kan worden aangevraagd. U kunt gebruik maken van een aantal gesprekken van in totaal minimaal 4 uur. Na afloop zult u een bruikbaar ontwikkelplan hebben opgesteld dat u meer zicht geeft op wat de toekomst voor u brengt.

U  kunt bij mij terecht wanneer u een onafhankelijk advies wilt. Ik vraag de subsidie aan zodat u daar geen omkijken naar heeft. U dient wel minimaal 12 uur werkzaam te zijn binnen de aangewezen doelgroepen (zie hieronder), u bent niet ziek en uw functie wordt niet bedreigd in verband met een reorganisatie.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief

Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, ze wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en vangt aan op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

Ontwikkeladvies

De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

Lees verder in de Brochure Ontwikkeladvies Werkenden

Beperkt aantal beroepsgroepen

Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden.

De volgende beroepsgroepen / sectoren zijn vooralsnog geselecteerd.

Wat verwacht de subsidieverstrekker van u?

  • Bij aanvang van het traject dient u een vragenlijst (zgn. nulmeting) in te vullen over uw huidige werk en loopbaan;
  • U maakt met hulp van de loopbaanadviseur een persoonlijk ontwikkelplan en een verslag van de gesprekken;
  • U geeft schriftelijk toestemming dat het Ministerie van SZW via het onderzoeksbureau Regioplan u mag benaderen met een nieuwe vragenlijst
  • Ter controle van uw deelname en de uitvoering van het Ontwikkeladvies ondertekent u een toestemmingsverklaring en prestatieverklaring.

Wat neemt u mee naar het eerste adviesgesprek?

  • een kopie van uw geldige ID-bewijs
  • de ingevulde Vragenlijst-deelnemers
  • de ingevulde Toestemmingsverklaring

De ingevulde Prestatieverklaring Ontwikkeladvies, het ondertekende Ontwikkelplan en ondertekende Gespreksverslag neemt u mee naar het laatste gesprek.

U kunt alles hieronder downloaden.

Vragenlijst-deelnemers
Format Prestatieverklaring Ontwikkeladvies
Format Toestemmingsverklaring werkenden
Format Ontwikkelplan
Format Gespreksverslag