Clientgericht en Gedragsgericht

Clientgericht

Zelfreflectie Persoonlijke Ontwikkeling Biografie

Dit is een vorm van inzicht gevende begeleiding, waarbij de persoonlijke ontwikkeling het uitgangspunt is. Het gaat om het ontwikkelen van zelfreflectie en zelfkennis. Het beschrijven en bespreken van je levensverhaal (biografie) kan hier een onderdeel van zijn.


Cognitief gedragsgericht

Probleemoplossend

Dit is een behandelingstechniek uit de cognitieve gedragstherapeutische benadering, die gericht is op het aanleren van probleemoplossend gedrag en het afleren van ongewenst gedrag. Cliënten leren eerst de signalen van een probleem herkennen en bedenken vervolgens oplossingen. Na de keuze van de meest effectieve oplossing wordt die uitgevoerd en geëvalueerd.